Czy usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht podlegają opodatkowaniu ryczałtem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2013 r.

PYTANIE

Podatnik chce świadczyć usługi związane z kontrolą dokumentów przewozowych i informacją dotyczącą stawek za fracht (PKWIU 74.90.11).

Czy może wybrać formę opodatkowania - zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów (ryczałt)?

Jeśli tak, to wg jakiej stawki powinien opodatkować ww. przychody?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access