Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. X zawarła umowę ze spółką z o.o. Y. Przedmiotem umowy jest wiele czynności: stworzenie planu sprzedaży, usprawnienie procesów produkcyjnych oraz zarządzanie wyodrębnioną częścią spółki X przez określony czas. W usługę zarządzania wchodzić będzie zarządzanie zasobami ludzkimi części firmy i wszystkimi procesami z danej części firmy. Umowa będzie realizowana przez kilka osób, a funkcje zarządcze w spółce X będą realizowane przez dwie osoby spółki Y.

Czy spółka Y może wystawić fakturę za wszystkie usługi łącznie z usługami zarządzania?

Czy usługi zarządzania mogą być fakturowane przez spółkę z o.o.?

Czy z osobami zarządzającymi w spółce X na podstawie umowy między spółkami, spółka Y powinna zatrudniać ich jak osoby zarządzające?

Czyli np. na podstawie umowy zlecenie z kosztami 111,25 zł jak w kontraktach managerskich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?