Czy usługi zakupione od podmiotów, które nie są podatnikami VAT, mogą być podstawą wyliczenia marży? - OpenLEX

Czy usługi zakupione od podmiotów, które nie są podatnikami VAT, mogą być podstawą wyliczenia marży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2011 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie biura turystycznego. Świadczy usługi turystyki. Rozlicza się z podatku VAT na zasadzie procedur szczególnych - VAT marża. W celu wykonania usługi dokonuje zakupu usług i towarów od innych firm. Są to głownie usługi zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, usługi rekreacyjne, np. zajęcia w parku linowym, wstęp na basen. Nie wszystkie firmy, u których zakupujemy usługi są podatnikami podatku VAT - część z nich to podmioty świadczące usługi agroturystyki, które ze względu na niskie obroty nie są zarejestrowane do podatku VAT. Za wykonane usługi turystyki wystawiamy faktury VAT marża. Marżę ustalamy jako różnicę pomiędzy przychodem a poniesionymi kosztami. Podatek VAT obliczamy rachunkiem w stu od kwoty marży.

Czy usługi zakupione od podmiotów, które nie są podatnikami VAT mogą być podstawą wyliczenia marży?

Oto przykład:

- usługi zakwaterowania na podstawie rachunku od firmy agroturystycznej zwolnionej ze względu na wysokość obrotów 5000 zł,

- przychody za usługę turystyczną na podstawie naszej faktury VAT marża 8000 zł,

- marża (8000-5000) = 3000 zł,

- VAT 23% = 560,98 zł.

- koszty zaewidencjonowane w księdze 5000 zł; przychody 7439,02 zł; dochód 2439,02 zł.

Świadczymy również usługi turystyczne na Ukrainę. Od podmiotu z Ukrainy otrzymujemy rachunek za noclegi i wyżywienie. Stosujemy również procedurę szczególną. Przy tych transakcjach stosujemy stawkę VAT 0%. Rozliczenie wygląda następująco: przychód minus koszty (rachunek od podmiotu z Ukrainy oraz rachunek za transport z firmy polskiej) = marża. Marża opodatkowana jest stawką VAT 0%. Kwota powyższa umieszczana jest w deklaracji VAT w poz. 23 i 24 (wersja 11).

Czy stosowane przez firmę sposoby ustalania podatku VAT są prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?