Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna wykonuje usługi budowlane i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jest równocześnie od 2009 r. podatnikiem podatku od wartości dodanej we Francji i tam opłaca podatek od wartości dodanej w przypadku wykonania usług we Francji dla osób niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej. Nie ma natomiast zarejestrowanej działalności gospodarczej we Francji. Do końca 2013 r. osoba ta wykonywała również usługi budowlane w Polsce.

Czy usługi wykonane we Francji dla dla osób niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej powinny być wykazane w deklaracji VAT-7 w pozycji 11?

W jaki sposób odliczać podatek naliczony od zakupów środków trwałych służących działalności opodatkowanej w Polsce oraz usług wykonanych poza terytorium kraju od których obowiązek podatkowy ma zleceniodawca oraz usług z których podatek od wartości dodanej rozlicza podatnik?

Jeżeli odliczenie miałoby być dokonywane proporcją, to w jaki sposób wyliczyć wskaźnik do proporcji zważywszy, że ewentualnie usługi wykonane we Francji na rzecz osób niebędących podatnikami nie są wykazywane w deklaracji VAT-7 (lub gdyby miały być wykazane w poz. 11)?

Czy powstaje prawo odliczenia podatku naliczonego od materiałów zakupionych w Polsce zużytych do wykonania usługi wymienionej w pytaniu nr 1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?