Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2008 r.

PYTANIE

Stowarzyszenie prowadzi odpłatne zajęcia taneczne dla członków zespołów (PKWiU 80.40.2) - zwolnione z VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 7 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. Organizuje dla zespołów obozy szkoleniowe, wyjazdy na koncerty w Polsce i za granicą. Wyjazdy te są częściowo finansowane przez sponsorów, a częściowo przez członków zespołów.

Czy ta forma działalności podlega zwolnieniu z VAT na podstawie cytowanego przepisu u.p.t.u.? Czy należy ją sklasyfikować jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe (PKWiU 55.23) i opodatkować 7% stawką VAT?

Stowarzyszenie organizuje również odpłatne koncerty zespołów (PKWiU 92.31.2).

Czy bilety wstępu na koncerty podlegają opodatkowaniu stawka VAT 7%, czy są zwolnione od VAT?

Uważam, że wszystkie wymienione formy działalności są nierozerwalnie związane z działalnością statutową stowarzyszenia, mieszczą się w grupie usług sklasyfikowanych jako PKWiU 92, nie maja charakteru zarobkowego i podlegają w całości zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?