Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usługi prawne i windykacyjne, które ze względu na przewlekłość i złożoność procedur zazwyczaj trwają dłużej niż rok, można rozliczać w oparciu o zapisy u.o.r. dotyczące usług długotrwałych tj. art. 34a i 34c?

W całym okresie firma ponosi koszty (doradztwa, wynagrodzeń, świadczeń, podróży służbowych, opinii itd.), brak natomiast do czasu zakończenia sprawy przychodów operacyjnych skutkiem czego obraz aktywności operacyjnej i wyników jednostki jest wypaczony. Rezultat obarczony jest specyficznym ryzykiem, moim zdaniem typowym dla tej branży ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności.

Czy można zastosować założenia KSR do tego typu usług?

Czy można uznać za wiarygodny budżet sprawy (przychody i koszty), gdzie:

- wynagrodzenie (przychód) ustalono jako procent od oszacowanego odszkodowania, które jednostka uzyska dla klienta,

- dokładnie ustalono koszty niezbędne do zakończenia sprawy,

- budżet będzie weryfikowany,

- na bieżąco będą analizowane wszystkie przesłanki mające wpływ na wynik?

Firma ma dużą skuteczność w dochodzeniu spraw, które starannie analizuje przed podpisaniem umowy. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i statystyk dotyczących zrealizowanych spraw, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia (uzyskania odszkodowania/przychodu) kształtuje się na poziomie ponad 90 % planowanego na dzień podpisania umowy z klientem odszkodowania. Wszystkie inne warunki, takie jak na przykład właściwa ewidencja umożliwiająca prawidłowe grupowanie przychodów i kosztów bezpośrednich i pośrednich według prowadzonych spraw, ustalone klucze podziału kosztów pośrednich, są spełnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?