Czy usługi pomocy psychologicznej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT? - OpenLEX

Czy usługi pomocy psychologicznej korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 10 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Psycholog prowadzący działalność gospodarczą zawarł z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie umowę dotyczącą świadczenia pomocy psychologicznej w formie indywidualnej i grupowej osobom niepełnosprawnym, usamodzielniającym się wychowankom zastępczych form opieki, rodzinom zastępczym oraz osobom stanowiącym otoczenie tych osób zamieszkałym na terenie powiatu. Projekt "Lepszy Start" jest finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czy określenie "osobom stanowiącym otoczenie" nie dyskwalifikuje ww. pomocy psychologicznej w zakresie zwolnienia usługi z VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?