Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca przedstawił usługę w postaci wydania przewodnika turystycznego, którego wydanie zrealizował na własną rękę, a z którego później korzystały m.in. gminy w województwie oraz liczne przedsiębiorstwa turystyczne. Wykonawca przedstawił na potwierdzenie wykonania zamówienia wyłącznie dwie rekomendacje wskazujące, iż przewodnik był wykonany starannie pod względem zawartości merytorycznej jak i edytorskiej. Wykonawca nie jest w stanie przedstawić referencji, ponieważ nie było jako takiego żadnego zlecenia ani umowy na wydanie tego przewodnika.

Czy w związku z powyższym zamawiający może uznać za właściwe złożenie oświadczenia wykonawcy, że nie jest w stanie uzyskać referencji, a jeżeli tak, to czy w taki sposób zrealizowana usługa spełnia wymóg, wynikający z rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający, aby referencje bądź inne dokumenty wystawione były przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana?

W tym wypadku jak podkreślono na wstępie usługa nie była wykonana na zlecenie jakiegokolwiek podmiotu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?