Czy usługa podziału gruntu zwiększa jego wartość początkową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna posiada w ewidencji środków trwałych działki, które zgodnie z przepisami ustawy nie są amortyzowane. W 2017 r. nabyła usługę geodezyjną polegającą na podziale działki na 3 mniejsze w 2018 r. Spółka sprzedała 2 działki dla podmiotu powiązanego.

Czy wartość nabytej usługi geodezyjnej powinna być uwzględniona w kosztach uzyskania przychodu jako koszt pośredni tzn. z datą jej poniesienia, czy jako koszt bezpośredni z datą sprzedaży działek dla podmiotu powiązanego?

Czy nabyta usługa będzie zwiększała wartość początkową środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX