Czy usługa nieodpłatnej reklamy świadczona na rzecz najemcy stawowi podstawę opodatkowania VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zarządza galerią handlową. Zgodnie z umowami zawartymi z najemcami opłata eksploatacyjna, jaką obciążani są najemcy obejmuje m.in. koszty związane z promocją i reklamą centrum handlowego obejmujące w szczególności wszelkie akcje promocyjne organizowane na terenie oraz poza centrum. Spółka poza reklamą centrum jako całości, podejmuje reklamę poszczególnych najemców - na ich zlecenie. Usługi reklamy są świadczone dla niektórych najemców odpłatnie a dla wybranych nieodpłatnie bądź za symboliczną złotówkę. Decyzje o odpłatności podejmowane są indywidualnie dla każdego z najemców, w oparciu o jego sytuację finansową. Często jest to forma zachęcenia klientów do odwiedzania danego najemcy tak, aby zdobył fundusze na spłatę zaległych rat czynszu.

Czy nieodpłatne świadczenie opisanej usługi należy opodatkować VAT?

Czy spółka ma obowiązek w szczególny sposób udokumentować fakt świadczenia nieodpłatnych usług?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access