Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiat jest właścicielem budynku, w którym oprócz Starostwa Powiatowego mieszczą się inne jednostki budżetowe. Są to m.in. Zarząd Dróg Powiatowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie itp. Jednostki te są jednostkami organizacyjnymi powiatu. Pomieszczenia zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie.

Czy usługa nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych powiatu jest opodatkowana VAT?

Jednostki budżetowe są odrębnymi podatnikami VAT. Z uwagi na to, iż usługi pomiędzy jednostkami budżetowymi korzystają ze zwolnienia to jednak w tym przypadku nie można zastosować tej reguły w związku z tym, że usługa nieodpłatnego użytkowanie jest świadczona pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostką budżetową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?