Czy usługa hostingu może być fakturowana za okres 13 miesięcy wstecz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dostawca usługi hostingu strony internetowej wystawił nam fakturę za 13 miesięcy wstecz.

Czy faktura jest prawidłowo wystawiona i czy możemy odliczyć podatek VAT z takiej faktury?

Usługa hostingu strony internetowej jest usługą elektroniczną, czyli moment powstania obowiązku podatkowego i zasady wystawiania faktur powinny być na zasadach ogólnych - czyli miesięcznie. Niestety nie mamy umowy z tą firmą i nie ma określonych terminów ani fakturowania ani płatności.

Czy taka usługa może być usługą ciągłą?

W tym przypadku też fakturowanie nie powinno przekraczać roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX