Czy urzędnika państwowego można przenieść do urzędu gminy na mocy u.p.u.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownika urzędu państwowego (inspektoratu) można przenieść do pracy w jednostce samorządowej?

Czy możliwe jest zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX