Czy urząd może wybrać jedną formę udostępnienia informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o informację publiczną poprzez udostępnienie protokołu z oględzin: 1. do wglądu w siedzibie inspektoratu; 2. e-mailem skanu; 3. pocztą ksera. Chcę udostępnić zanonimizowaną kopię tego protokołu.

Czy wnioskodawca może żądać załatwienia swojego wniosku w ten sposób?

Czy urząd może wybrać jedną formę udostępnienia informacji, a nie tak jak żąda wnioskodawca trzy, tak aby poświęcać optymalną ilość czasu każdemu wnioskowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX