Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czajka-Marchlewicz Bogna
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje inwestycję kolidującą z istniejącymi drzewami. Planowana inwestycja jest zgodna z mpzp. W wydziale środowiska i rolnictwa urzędu miasta toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (wydano postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Inwestor zwrócił się do wydziału środowiska i rolnictwa z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.

Wydział środowiska i rolnictwa odmówił rozpatrzenia wniosku argumentując swoje stanowisko toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz praktyką tutejszego urzędu, zgodnie z którą zezwolenie na usunięcie zieleni kolidującej z planowaną inwestycją, podlegającej wymogom ustawy o ochronie przyrody, udzielane jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Czy stanowisko urzędu jest właściwe?

Czy urząd może odmówić rozpatrzenia wniosku inwestora o wycięcie drzew, gdy toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia?

Czy urząd może odmówić rozpatrzenia wniosku inwestora o wycięcie drzew kolidujących z inwestycją, wymagając dołączenia do wniosku pozwolenia na budowę dla inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację