Czy urząd może nałożyć obowiązek na właściciela działki odkopania rowu pomimo tego, iż twierdzi on, że nie musiał mieć... - OpenLEX

Nowość Czy urząd może nałożyć obowiązek na właściciela działki odkopania rowu pomimo tego, iż twierdzi on, że nie musiał mieć pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd Zlewni wszczął postępowanie dotyczące przebudowy rowu melioracyjnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. W toku postępowania właściciel działki twierdzi, iż przebudowy dokonał w 2000 r. i nie musiał mieć na ww. czynności pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel sąsiedniej działki twierdzi, iż przebudowa została wykonana w roku 2006 i powoduje zatrzymanie wody i podtapianie jego gruntów ze względu na brak przepływu wód. W toku postępowania trudno znaleźć niepodważalny dowód na poparcie tez obu stron postępowania (z archiwalnych map i zdjęć nic nie wynika, strony przedstawiają świadków, którzy popierają obydwie tezy dotyczące daty przebudowy rowu). Trudno określić również, czy dokonana przebudowa rowu (wstawiony rurociąg) została wykonana prawidłowo (nie wstawiono rurociągu o zbyt małej średnicy, co powoduje brak przepływu wód i podtapianie gruntów przyległych).

Czy urząd może nałożyć obowiązek na właściciela działki odkopania rowu pomimo tego, iż twierdzi on, że nie musiał mieć pozwolenia wodnoprawnego?

Skoro przebudowa powoduje szkody, nałożyć obowiązek likwidacji szkód (odkopania i przebudowy zgodnie z prawem na pozwolenie wodnoprawne.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX