Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urząd miasta, występując do starostwa powiatowego o wypisy i wyrysy oraz kopie map (ewidencyjnej, zasadniczej) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej powinien ponosić za udostępnienie tych danych opłaty skarbowe?

Nadmieniam, iż powyższe dokumenty są niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych w urzędzie miasta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?