Czy urząd miasta i gminy może mieć dwie siedziby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urząd miasta i gminy może mieć dwie siedziby?

Czy w regulaminie pracy urzędu powinien się znaleźć zapis dotyczący siedzib/siedziby urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX