Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urząd gminy ma obowiązek pobierania opłaty skarbowej od następujących czynności: poświadczenia oświadczenia rolnika indywidualnego o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego; zaświadczenia, że akt własności ziemi stał się ostateczny i podlega wykonaniu; poświadczenia kopii akt uwłaszczeniowych za zgodność z oryginałem? Jeśli tak, jaką podstawę prawną należy podać i jakie kwoty będą w tej sytuacji pobierane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?