Czy urząd analizując obszar sąsiedni bierze pod uwagę tylko istniejącą zabudowę czy także ustalenia planów miejscowych? - OpenLEX

Czy urząd analizując obszar sąsiedni bierze pod uwagę tylko istniejącą zabudowę czy także ustalenia planów miejscowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy urząd może brać pod uwagę zapis uchwalonego planu miejscowego dla działek sąsiednich?

Inwestor zamierza wybudować domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Na sąsiedniej działce istnieje dom wolnostojący i rezydencja. Jednak dwie działki dalej teren objęty jest planem, który dopuszcza zabudowę szeregową a także wielorodzinną. Działki są teraz niezabudowane.

Czy urząd analizując obszar sąsiedni bierze pod uwagę tylko istniejącą zabudowę czy także ustalenia planów miejscowych?

Plan jest nowy z 2010 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?