Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 117 ust. 2c pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła.

Czy uruchomienie takiego turnusu przez niepubliczną szkołę musi być ujęte w arkuszu organizacyjnym lub aneksie do arkusza przedkładanym do zatwierdzenia kuratorowi oświaty oraz organowi prowadzącemu? Czy prowadzenie turnusu przez niepubliczną szkołę wymaga zgody kuratora oświaty i z jakich przepisów to wynika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?