Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uruchomienie i eksploatacja w istniejącej hali produkcyjnej wtryskowej maszyny do pian poliuretanowych (wtryskarka tworzywowa) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko?

Czy uruchomienie i eksploatacja maszyny wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Inwestycja nie będzie wymagała przeprowadzenia prac budowlanych (np. przebudowa, rozbudowa) czy adaptacyjnych (np. konieczność wykonania nowych instalacji) w obrębie budynku. Maszyna ma być eksploatowana w istniejącej i funkcjonującej hali produkcyjnej, w której aktualnie prowadzony jest inny rodzaj działalność (brak powiązania technologicznego). Maszyna będzie służyła do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Surowcem do produkcji będzie odpowiedni granulat tworzywowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?