Czy urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie powinien się rozpocząć od soboty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W technikum gastronomiczno-hotelarskim zatrudnieni są nauczyciele, dyrektor, pracownicy administracyjni, wychowawcy w internacie. Jest to szkoła feryjna.

1) Jeżeli nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych lub letnich z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy też rodzicielskiego, to urlop uzupełniający do 8 tygodniu powinien wybierać w dniach, czy tylko w tygodniach i w jakim czasie po powrocie do pracy? Czy urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie powinien się rozpocząć od soboty, czy też od poniedziałku?

2) Dyrektorowi szkoły przysługuje 35 dni urlopu wypoczynkowego pracownikowi administracyjnemu 26 dni urlopu w dni robocze Czy powinien być plan urlopowy?

3) Czy nauczyciel może uzyskać urlop wypoczynkowy w ciągu roku szkolnego w pojedyncze dni np. na pogrzeb i inne nieprzewidziane zdarzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access