Czy urlop wychowawczy pracownicy zatrudnionej na czas określony powinien trwać do końca umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica jest zatrudniona na czas określony od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. W trakcie zatrudnienia przebywała na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, który zakończy się 21 listopada 2014 r. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego rozpocznie urlop wypoczynkowy, który zakończy 30 stycznia 2015 r. Z dniem 31 stycznia 2015 r. pracownica zamierza korzystać z urlopu wychowawczego.

Czy w związku z umową terminową prośba o urlop wychowawczy ma obejmować okres do 30 czerwca 2015 r. (nie planujemy kolejnej umowy z pracownicą) czy też może obejmować okres dłuższy i co to oznacza dla pracownicy i pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access