Czy urlop wychowawczy należy traktować jako przerwę w okresie zasiłkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą od 13.10.2020 r. Wówczas ustalono podstawę zasiłku chorobowego, do której wliczono "13-stkę" za 2019 r. Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu, a następnie przeszła na zasiłek macierzyński i rodzicielski tj. od 10.05.2021 r. do 08.05.2022r. Po czym powróciła do pracy 09.05.2022 r. Cały 2021 r. pracownica była nieobecna w pracy w związku z ciążą i urlopem macierzyńskim dlatego "13-stka" za 2021 r. wynosiła 0,00 zł. 1. W lipcu 2022 r. pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem.

Czy ustalając podstawę zasiłku opiekuńczego w 2022 r. pracodawca powinien przyjąć do podstawy "13-stkę" za 2021 r. w wysokości 0,00 zł?

Następnie ta sama pracownica przebywała na zwolnieniach lekarskich do 26.10.2022 r., po czym udzielono jej urlopu wychowawczego na okres od 07.11.2022 do 31.12.2022 r. Powróciła do pracy od 1.01.2023 r. Otrzymała zwolnienie lekarski na okres od 16.01.2023 do 17.02.2023 r. W związku z tym wypłacono jej wynagrodzenie chorobowe przyjmując podstawę do chorobowego taką jaką ustalono do wypłaty ostatniego zasiłku chorobowego przed przejściem na urlop wychowawczy.

Czy w związku z tym, że 6.02.2023 dokonano wypłaty "13-stki" za 2022 r. należy dokonać ponownego przeliczenia podstawy zasiłku chorobowego i wliczyć "13-stkę" za 2022 r. do podstawy?

Czy ustalona podstawa jest poprawna?

Czy urlop wychowawczy należy traktować jako przerwę w okresie zasiłkowym i od 1.01.2023 r. należy otworzyć nowy okres zasiłkowy dla tej pracownicy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX