Czy urlop uzupełniający musi być udzielony bezpośrednio po zakończeniu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel szkoły feryjnej przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. Bezpośrednio po zakończeniu urlopu zdrowotnego chce skorzystać z urlopu uzupełniającego w wymiarze 8 tygodni. Ale skoro rok szkolny ma się zacząć 4 września, a nie 1 września 2023 r. to czy urlop ten może być udzielony od 4 września czy musi być liczony od 01 września 2023 r. Kiedy nauczyciel powinien wrócić do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX