Czy urlop okolicznościowy na ślub własny należy się zarówno na ślub cywilny i na ślub kościelny, które są zawierane w pewnych odstępach czasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urlop okolicznościowy na ślub własny należy się zarówno na ślub cywilny i na ślub kościelny, które są zawierane w pewnych odstępach czasu?

Z powszechnie dostępnych opracowań wynika, że wskazane uprawnienia powinny przysługiwać tylko na ślub cywilny, czyli ten wywołujący skutek prawny w zakresie zmiany stanu cywilnego, a nie na ślub tzw. wyznaniowy.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access