Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy urlop dla poratowania zdrowia udzielony nauczycielowi w okresie od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia 1997 r. zalicza się do:

1)

tzw. okresu "przy tablicy";

2)

okresu zaliczanego do stażu pracy i nagrody jubileuszowej;

3)

okresu nieskładkowego?

Czy urlop dla poratowania zdrowia powinien być udzielony do 31 sierpnia, czy do 30 czerwca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?