Czy urlop bezpłatny obniża wysokość dodatku za wysługę lat nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona w przedszkolu od 02.09.2021 r. do 30.08.2022 r., w okresie od 08.08.2022 r. - 12.08.2022 r. przebywała na urlopie bezpłatnym. W całym okresie zatrudnienia nie miała naliczanego dodatku stażowego (brak dostarczonych świadectw pracy z poprzednich okresów zatrudnienia). Od 01.09.2022 r. ponownie zatrudniono nauczycielkę, która 08.09.2022 r. dostarczyła świadectwo pracy za okres zatrudnienia w innym przedszkolu 01.09.2016 r. – 31.08.2022 r. – 6 lat - (informacja w świadectwie o udzielonym urlopie wychowawczym w okresie 01.09.2021 r. - 31.08.2022 r.). Nie posiada innych okresów zatrudnienia. W jakiej wysokości dodatek stażowy należało wypłacić nauczycielce na dzień 01.09.2022 – 5% czy 6%? Czy udzielony urlop bezpłatny w aktualnej placówce obniża wartość dodatku? Czy równoległe zatrudnienie w innej placówce uzupełnia zawieszenie zatrudnienia na 5 dni urlopu bezpłatnego oraz brak zatrudnienia w dniu 01.09.2021 r. w aktualnej placówce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX