Czy urlop bezpłatny należy zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Pracownica obsługi (jednostka samorządu terytorialnego - szkoła) w celu uzyskania nagrody jubileuszowej przedstawiła świadectwo pracy z zatrudnieniem od 13 marca 1975 r. do 31 sierpnia 1982 r. w ww. okresie wpisano, iż przebywała na urlopie bezpłatnym od 5 lipca 1978 r. do 10 stycznia 1982 r.

Czy urlop bezpłatny należy zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia nagrody jubileuszowej?

Ponadto pracownica doniosła kserokopie dwóch aktów urodzenia dzieci.

Pierwszy 24 lutego 1978 r., drugi 25 lutego 1979 r., twierdząc, że ww. urlop bezpłatny był urlopem wychowawczym na dwoje dzieci.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX