Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy pełną księgowość (ewidencja kosztów w zespole 4 i 7 oraz przychodów w zespole 7). Na koniec roku obrachunkowego salda kont kosztów i przychodów należy przeksięgować na konto "wynik finansowy" tak, by salda tych kont pozostały "zerowe". Powoduje to uniemożliwienie odczytu na dzień bilansowy wartości kosztów i przychodów zgodnej z zapisami w trakcie roku i uwzględniającej zapisy ostatniego miesiąca roku.

Czy uregulowania dotyczące rachunkowości lub przyjęta praktyka przewidują inne rozwiązania, które pozwoliłyby pozostawić salda kont kosztów i przychodów, na których dokonywano zapisy w trakcie roku obrachunkowego, a do przeksięgowania wartości tychże sald użyć innych kont, służących wyłącznie zapisom odpowiadającym wyksięgowaniu wartości sald kont kosztów i przychodów na wynik finansowy (np. zbiorczych dla poszczególnych grup kosztów i przychodów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?