Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik ochrony na służbie przewrócił się. W wyniku upadku uderzył głową o powierzchnię pokrytą kostką brukową, pokrytą warstwą lodu. Trafił do szpitala. W szpitalu okazało się, jak twierdzi rodzina, że ma krwiaka powodującego ucisk, czego konsekwencją jest niedowład lewej strony ciała. Poszkodowany leży w szpitalu od ponad dwóch tygodni. Według definicji, wypadek przy pracy zachodzi, gdy są spełnione 4 elementy, mianowicie: związek z pracą, nagłość, przyczyna zewnętrzna i uraz lub śmierć. Wszystkie elementy są spełnione, brak natomiast potwierdzenia urazu. Lekarz prowadzący odmówił udzielenia na piśmie informacji na temat urazu, wszystkie uzyskane informacje posiadamy od poszkodowanego i jego rodziny.

Czy na tej podstawie można sporządzić i zakończyć protokół powypadkowy? Czy uraz głowy, powodujący dość poważne skutki (krwiak, niedowład) może być potraktowany jako ciężki i wymaga zgłoszenia do PIP? Jeśli tak, czy PIP nie zażąda potwierdzenia przez lekarza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację