Czy uprzątnięcie urobku po wycince drzew powinno zostać wykonane w trybie usuwania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Do urzędu wpłynęła prośba o interwencję w sprawie uprzątnięcia urobku po wycince drzew. Skarżący uważa, że urobek należy uprzątnąć w terminie 14 dni od wycinki drzew.

Jakie przepisy to regulują?

Czy urząd powinien wszcząć postępowanie z art. 26 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Czy istotne są ilości urobku?

Co powinien zrobić urząd?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access