Czy uprawnione jest wystawienie faktury na 30 dni przed terminem płatności określonym na fakturze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczymy usługi wynajmu lokali użytkowych, zawierając stosowne umowy określające termin płatności. Faktury wystawiamy nie wcześniej niż 30 dnia przed i nie później niż termin płatności określony w umowie. Na jednorazowe krótkotrwałe wynajmy powierzchni użytkowej nie chcemy zawierać umów, prośbę o wynajem i termin wynajmu zainteresowany będzie określać w podaniu. Termin płatności będzie określamy na fakturze, przy czym chcemy, aby był to dzień wynajmu.

Ponieważ zakładamy, iż regulowanie należności może następować przelewem, pytanie moje brzmi: czy w powyższej sytuacji mogę wystawić fakturę na 30 dni przed terminem płatności (określonym na fakturze) z chwilą otrzymania zaakceptowanego podania na wynajem?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access