Czy uprawnienie do przebudowy urządzenia wodnego, wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, jest prawem związanym z nieruchomością? - OpenLEX

Czy uprawnienie do przebudowy urządzenia wodnego, wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, jest prawem związanym z nieruchomością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Z akt sprawy, które wpłynęły do starosty wraz z wnioskiem wynika, że właścicielem dwóch spółek jest jeden podmiot. Spółka X zamierza przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce Y.

Czy w opisanej sytuacji spółka X jest następcą prawnym spółki Y, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

Spółka X błędnie sformułowała wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, wnosząc o "wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przejęcia przez spółkę praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego". Po otrzymaniu od starosty informacji, że w opisanej sytuacji nie należy wnioskować o wydanie decyzji dotyczącej przeniesienia praw, spółka X złożyła wniosek "o wydanie zaświadczenia".

Czy w związku z tym organ może wydać postanowienie o odmowie wydania przedmiotowego zaświadczenia?

Czy spółka X powinna wystąpić o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku gdy zamierza przebudować urządzenie wodne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?