Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie z art. 47c u.ś.o.z., osoby posiadające uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, mają również prawo do czynności rejestrowania się (np. do poradni specjalistycznej) poza kolejnością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?