Czy uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniają do sporządzania ekspertyzy technicznej o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 5 pr. bud.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 lutego 2021 r.
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2014 r.

PYTANIE

Czy uprawnienia kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: "1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, 2. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli, 3. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych: a) budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków, b) budowli nie będących budowlami" (§5 ust.1, §7, §6 ust.1 i 3, §13 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), uprawniają do sporządzania ekspertyzy technicznej o której mowa w art. 71 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX