Czy upływ terminu związania ofertą stanowi przesłankę unieważnienia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r.

PYTANIE

Co powinien zrobić zamawiający w sytuacji gdy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, powołując się na decyzję zarządu o zwiększeniu środków na realizację zamówienia (takie są zasady w jednostce), jednocześnie pracownik urzędu odpowiedzialny za to, nie zwrócił się do wydziału finansowego z pismem i nie dokonano na czas stosownych przesunięć na sesji, z winy zamawiającego nie podpisano umowy, upłynął termin związania z ofertą, teraz można byłoby podpisać umowę, ale termin realizacji zamówienia upływa za 3 tygodnie i wykonawca nie jest w stanie wykonać zamówienia w terminie określonym w SIWZ. Zamawiający nie przewidział zmian umowy dot. terminu realizacji umowy.

Co powinien zrobić zamawiający?

Upłynął termin związania z ofertą - jaką informację zamieścić w protokole?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access