Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2018 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej 221.000 euro, podzielonym na dwie części, po dokonaniu otwarcia ofert i analizy cen ofert, stwierdzono, że w wartości szacunkowej zamówienia dla jednej z części nie uwzględniono wartości jednego parametru. Zamawiający dokonał symulacji poprawnego oszacowania wartości zamówienia na podstawie średniej z cen ze wszystkich ofert, uwzględniając parametr, którego Zamawiający nie wziął pod uwagę dokonując szacowania wartości zamówienia. Po dokonaniu owej analizy Zamawiający stwierdził, że wartość całego zamówienia (biorąc pod uwagę obie części zamówienia) przekroczyłaby próg o którym mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p. Czy należy unieważnić postępowanie w całości, czy tylko w tej części, w której zauważono wadę, niemożliwą do usunięcia na etapie badania i oceny ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?