Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązujących od 1.01.2018 r. i dotyczących zatrudniania cudzoziemców), możliwe jest zatrudnienie na umowę zlecenia (z zezwoleniem i bez zezwolenia, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w formie innej niż na piśmie (np. elektronicznie) następujących kategorii cudzoziemców:

a) studenci/absolwenci studiów stacjonarnych, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, osoba posiadająca ważną Kartę Polaka, osoba będąca małżonkiem obywatela polskiego;

b) osoby, które posiadają zezwolenia na pobyt stały/rezydenta długoterminowego UE w Rzeczypospolitej Polskiej, są obywatelami państw członkowskich UE, udzielono ochronę uzupełniającą, posiadają zezwolenie na pracę?

Jeśli dla obcokrajowca język polski jest zrozumiały, to czy umowa może być sporządzona w języku polskim?

Jaki musi być poziom znajomości języka i czy wymagane od obcokrajowca oświadczenie, że język polski jest dla niego zrozumiały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?