Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zawarliśmy umowę zlecenia na okres 6 miesięcy. W umowie określiliśmy stawkę za jedną godzinę w wysokości 40 zł i limit godzin do wykonania w miesiącu. W umowie mamy zapis, że "Wypłaty wynagrodzenia w wysokości za miesiąc realizacji zlecenia dokonuje się w formie pieniężnej, na koniec każdego miesiąca, nie później niż w ciągu 3 dni od przekazania Zleceniodawcy: 1) rachunku do umowy zlecenia; 2) ewidencji przepracowanych godzin".

Czy prawidłowym będzie rozliczenie umowy np. raz na 3 miesiące, jeżeli zleceniobiorca wystawi nam rachunek dopiero po upływie 3 i 6 miesiąca trwania umowy (z ewidencją godzinową do każdego miesiąca oddzielnie)?

Czy jeżeli nie, to co w przypadku braku chęci czy możliwości wystawiania przez zleceniobiorcę comiesięcznych rachunków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację