Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma wykonująca na podstawie umowy z gminą (po wygranym przetargu) remont drogi gminnej może uzyskać zezwolenia na przetwarzanie odpadu mieszanek bitumicznych innych niż wymienione w 17 03 01 o kodzie 17 03 02 w procesie odzysku poza instalacjami i urządzeniami R5 - utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny?

Z warunków prowadzenia tego procesu odzysku wynika m.in., że odpady te mogą być wykorzystywane wyłącznie do utwardzania dróg, poboczy i placów. W umowie wskazuje się, że odpady destruktu asfaltowego należy wykorzystać do utwardzania poboczy dróg.

Czy taką umowę można traktować jako tytuł prawny do terenu budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?