Czy umowa zlecenia może być wykonywana w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniliśmy studenta do 26 roku życia na umowę zlecenie, która zawierała zapis, że będzie on wykonywał zlecenie min. 20 godzin w miesiącu. Aktualnie wykonuje to zlecenie przez czas odpowiadający wymiarowi całego etatu w danym miesiącu, czyli ok 160 h.

Czy istnieje przeciwwskazanie dla zatrudniania studenta na umowę zlecenie, który wykonuje je w czasie odpowiadającym całemu etatowi?

Czy powinien być on wówczas zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

Czy w sytuacji gdy na umowie jest określone min. w ilości 20 godzin, student może na jej podstawie zrealizować zlecenie w 160 godzin, oczywiście za zgodą zleceniodawcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access