Nowość Czy umowa zawarta z nauczycielem na czas określony powinna trwać do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r. na czas nieobecności pracownika. Pracownik wrócił przedwcześnie z urlopu dla poratowania zdrowia w związku z tym umowa nauczyciela trwała do 28.02.2023 r. Od 1 marca 2023 r. ponownie zatrudniliśmy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych - umowa na czas określony. Czy umowa może być zawarta do 31 sierpnia 2023 r. skoro nauczyciel pracuje od 1 września, nie ma przerwy w zatrudnieniu między umowami czy musi być do 23 czerwca 2023 r., czyli do czasu trwania zajęć w związku z tym, że umowa została zawarta w trakcie roku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX