Czy umowa zawarta pomiędzy GOPS a Powiatowym Urzędem Pracy wymaga kontrasygnaty głównego księgowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowę z GOPS o środki KFS. GOPS gwarantuje wkład własny. W statusie GOPS'u wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

Czy na naszym (wPUP) dokumencie (oryginał umowy) powinna być, oprócz podpisu kierownika GOPS, kontrasygnata głównego księgowego, która gwarantuje zabezpieczenie wkładu własnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX