Czy umowa zawarta na zastępstwo powinna być przekształcona w umowę na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik szkoły zatrudniony był w okresie od 3.10.2005 r. do 30.06.2006 r., po kilkuletniej przerwie podpisano z nim umowę na czas określony od 9.05.2016 r. do 24.06.2016 r. i od 5.09.2016 r. do momentu powrotu zastępowanego pracownika ze zwolnienia. Wiemy już, że zastępowany pracownik nie wróci już ze zwolnienia.

Czy wedle nowych przepisów kolejna umowa z nowym pracownikiem musi być zawarta na czas nieokreślony (czy stanowi ona 3 umowę)?

Czy możemy np. zmienić istniejącą umowę na zasadzie porozumienia stron na czas określony do jakiegoś konkretnego terminu, czy też z mocy prawa porozumienie to będzie traktowane jako zawarcie czwartej umowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access