Czy umowa rachunku bankowego musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 52 pr. bank. a niezgodnym z prawem jest stosowanie umowy i regulaminu łącznie sankcjonującego zawartość art. 52 pr. bank.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 19 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Czy prawdziwym pozostaje pogląd, że niedopuszczalnym jest stosowanie uproszczonej umowy rachunku bankowego oraz regulaminu stanowiącego integralną część umowy, a zawierającego poważną większość postanowień art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (pr. bank.)?

Czy wtedy taka konstrukcja stosunku prawnego z posiadaczem rachunku, oparta na funkcjonowaniu regulaminu i umowy, w sytuacji gdy regulamin wydawany jest w oparciu o art. 109 pr. bank. oraz art. 384 k.c. i 385 k.c., a umowa na art. 52 pr. bank. pozostaje zgodna z prawem?

Czy też umowa rachunku bankowego musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 52 pr. bank. a niezgodnym z prawem jest stosowanie umowy i regulaminu łącznie sankcjonującego zawartość art. 52 pr. bank.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access