Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka zakupiła za granicą maszyny produkcyjne w okresie grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r. Podatek naliczony z tytułu zakupów (import, WNT) został w całości odliczony. Z uwagi na zmianę koncepcji, spółka chciałaby obecnie maszyny odsprzedać podmiotowi zarejestrowanemu w Niemczech. Spółka niemiecka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT w Polsce. Maszyny pozostaną w kraju i będą wykorzystywane przez polską spółkę do świadczenia usług na rzecz nowego właściciela maszyn. Spółka polska będzie więc wykorzystywała maszyny nie będące jej własnością. W związku z powyższym, pomiędzy spółkami polską i niemiecką zostanie zawarta umowa przechowania za odpłatnością ww. maszyn, o której mowa w art. 835 k.c. Zwrot ma polegać na oddaniu maszyn oznaczonych, co do tożsamości.

Czy z tytułu sprzedaży maszyny przez podmiot polski na rzecz podmiotu niemieckiego bez jego przemieszczania, powstanie obowiązek podatkowy i w którym kraju?

Czy umowa przechowania podlega zwolnieniu z VAT i tym samym należy ją brać pod uwagę w rozliczeniu zakupów strukturą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?