Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba obowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS uchyla się od podpisania umowy.

Ośrodek wysłał do obowiązanego umowę z pismem, że jeżeli nie podpisze umowy zostanie wydana decyzja administracyjna. Umowa została wysłana, aby OPS był pewny, że osoba odmawia podpisania umowy i można wystawić decyzję. Osoba zobowiązana ustnie żądała wydania decyzji.

Czy umowa powinna zostać podpisana przez kierownika OPS przed wysłaniem umowy do zobowiązanego, czy dopiero, gdy strona odesłałaby podpisaną przez siebie umowę?

Czy numer i data podpisania umowy może zostać nadana dopiero, gdy umowa wróci do OPS i OPS będzie miał pewność, że umowa będzie podpisana przez obie strony?

Czy datę i numer umowy należy nadać przed podpisaniem umowy przez obie strony, mimo że nie ma pewności, że zobowiązany podpisze i odeśle umowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?