Czy umowa o wolontariacie może potwierdzać pracę z dziećmi w wieku do lat 3?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 6 lit. a i b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opiekun dzienny jest zobowiązany do odbycia 160 – godzinnego szkolenia lub 40 - godzinnego szkolenia uzupełniającego, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 16 ust 1 tejże ustawy. Natomiast w myśl kolejnego ustępu, do odbycia tego szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna. Umowa wolontariatu może być dokumentem poświadczającym spełnianie wymogu pracy w myśl art. 39 ust. 2 ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX